K4 Partners Logo
Slovak Slovensky | English English
Čo na úvod?
Kto sme
Naša ponuka
Naše kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aluprofiles

Stručne o našej spoločnosti

K4 Partners, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá vznikla za účelom využitia voľného priestoru v medzinárodnom obchode. Vzhľadom na sídlo spoločnosti v srdci Európy, ktoré je charakteristické vysokou kvalitou práce a relatívne nízkymi nákladmi na výrobu, chceme osloviť iné spoločnosti najmä vo vyspelých štátoch Európy s ponukou slovenských produktov.

Sme spoločnosť, ktorej sídlo je pri Žiari nad Hronom, čo je mesto s bohatou hlinikárskou tradíciou, radi by sme rozvíjali svoju činnosť aj v tejto oblasti. Samozrejme, okrem strojárstva hľadáme aj iné perspektívne oblasti, v ktorých budeme vidieť konkurenčnú výhodu presadenia sa na európskom trhu.
Našim cieľom je uspokojovať rastúci dopyt po kvalitných výrobkoch a službách za pomoci vyhľadávania kreatívnych, efektívnych a flexibilných riešení, ktoré by boli výhodné pre obe zúčastnené strany.
 

K4 Partners, s.r.o., L. Majerského 585, 966 01 Hliník nad Hronom, k4partners@k4partners.sk
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 12361/S