K4 Partners Logo
Slovak Slovensky | English English
Kontakty na nás:
Kto sme
Naša ponuka
Naše kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nájdete nás na nasledovnej adrese:

K4 Partners, s.r.o.
L. Majerského 585
966 01 Hliník nad Hronom

e-mail: k4partners@k4partners.sk

Naše IČO: 36 706 361
IČ DPH: SK2022286046

Osobné kontakty:

Igor
Igor Kliman
konateľ
tel. 0918-49 29 35
igor.kliman@k4partners.sk

K4 Partners, s.r.o., L. Majerského 585, 966 01 Hliník nad Hronom, k4partners@k4partners.sk
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 12361/S